9.5 Aktywowane koszty finansowania zewnętrznego

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Grupa ujęła w aktywach rzeczowych i niematerialnych 173 mln PLN kosztów finansowania zewnętrznego. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Grupa ujęła w aktywach rzeczowych i niematerialnych 152 mln PLN kosztów finansowania zewnętrznego.  Stopa kapitalizacji zastosowana przez Grupę do ustalenia kosztów finansowania zewnętrznego za 2021 r. wyniosła 2,98%, za 2020 r. 3,25%.

Wyniki wyszukiwania