Witamy w Raporcie Zintegrowanym KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok

mask

Prezentujemy Państwu Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok. To już dziewiąty raport w formule zintegrowanej, który jest kluczowym i kompleksowym dokumentem prezentującym naszą działalność biznesową, operacyjną oraz pozafinansową. Raport Zintegrowany przybliża interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A. i Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź, nasze działania oraz kierunki rozwoju.

Przyszłość jest z miedzi

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza cenne zasoby ziemi, dostarczając światu produkty, które umożliwiają jego zrównoważony rozwój. Historia Firmy zaczęła się w 1957 roku odkryciem jednego z największych na świecie złóż rud polimetalicznych, głównie miedzi i srebra, zlokalizowanych w południowo-zachodniej Polsce. Są one efektywnie i racjonalnie eksploatowane do dziś. Od tego czasu Grupa KGHM Polska Miedź S.A. znacząco rozwinęła swą działalność zarówno od strony produktowej, jak i rynkowej. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. tworzy Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. oraz kilkadziesiąt spółek zależnych.

W roku 2021, KGHM obchodził jubileusz 60-lecia utworzenia Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, tematem przewodnim jubileuszu było hasło „Przyszłość jest z miedzi”, podkreślające kluczową rolę miedzi w transformacji energetycznej gospodarki światowej.

W lipcu 2022 roku minie 25 lat od debiutu KGHM Polska Miedź S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziś akcje miedziowego giganta są notowane w indeksach WIG20, WIG30 i WIG-ESG. Dodatkowo KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series.

Mimo lat naznaczonych pandemią i ostatnich dni pod znakiem dramatycznej wojny za naszą wschodnią granicą, nigdy nie poddaliśmy się pesymistycznym wizjom i prognozom, dotyczącym światowej gospodarki oraz branży wydobywczej. Mamy jasną strategię i skutecznie ją, także w turbulentnych czasach, realizujemy. Dzień po dniu tworzymy stabilną przyszłość dla naszych pracowników, wartość dla naszych właścicieli, plan dla przyszłych pokoleń w Polsce. Dostarczamy surowce niezbędne globalnej gospodarce. Nieustająco podkreślamy, że przyszłość jest z miedzi!

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki wyszukiwania