Znaczenie miedzi dla

transformacji
energetycznej

Zobowiązania KGHM dla

środowiska
i klimatu

Podsumowanie

2021
roku

mask

Podsumowanie
2021 roku

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazuję Państwu Zintegrowany Raport Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok.

W 2021 roku KGHM obchodził jubileusz 60-lecia istnienia firmy. Wspominaliśmy pionierów Spółki i najważniejsze wydarzenia w historii miedziowego giganta, niezmiennie patrząc przy tym w przyszłość, a przede wszystkim koncentrując się na codziennej pracy i zwiększaniu efektywności działania firmy. Ambitna polityka klimatyczna, strategiczne ujęcie transformacji energetycznej, bardzo dobre wyniki produkcyjne oraz finansowe sprawiły, że dopisaliśmy kolejne karty w historii KGHM, z których możemy być dumni. Z prawdziwą satysfakcją prezentuję Państwu wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok.

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.
10 327
mln PLN
EBITDA
6 155
mln PLN
Wynik netto
754
tys. t
Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM
+28%
r/r
Produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda
+23%
r/r
Koszt C1 netto

Przyszłość
jest z miedzi

Dzięki produktom europejskiego przemysłu metali nieżelaznych możliwa jest transformacja energetyczna i realizacja wizji Europy neutralnej dla klimatu.

Magazynowanie energii i elektromobilność

Poza sektorem energetycznym miedź jest również elementem kluczowym w konstrukcji pojazdów elektrycznych, gdzie wykorzystywana jest w akumulatorach i systemach sterowania, a także w infrastrukturze ładowania.

Energetyka wiatrowa i słoneczna

Pojedyncza turbina wiatrowa o mocy 3 MW zawiera nawet 4,7 tony miedzi, a budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wymaga od 3,1 do 4,5 t miedzi.

Okablowanie

Obciążalność prądowa okablowania miedzianego jest o około 60% większa, niż tej samej wielkości kabli wykonanych z aluminium. Przewodność cieplna miedzi jest o ponad połowę wyższa.

Kierunki
dekarbonizacji

01 | 04

Redukcja emisji pośrednich Scope 2

Rozwój własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych

02 | 04

Redukcja emisji pośrednich Scope 2

Poprawa efektywności energetycznej i usprawnienie procesów

03 | 04

Stopniowa redukcja emisji bezpośrednich Scope 1

Domieszkowanie wodoru w procesach technologicznych

04 | 04

Stopniowa redukcja emisji bezpośrednich Scope 1

Pierwsze wdrożenia w zakresie elektromobilności

01 | 05

Całkowita redukcja emisji pośrednich Scope 2

Energia elektryczna i ciepło wyłącznie ze źródeł bezemisyjnych

02 | 05

Maksymalna redukcja emisji bezpośrednich

Technologie wodorowe

03 | 05

Maksymalna redukcja emisji bezpośrednich

Wykorzystanie technologii CCU i CCS

04 | 05

Maksymalna redukcja emisji bezpośrednich

Elektromobilność

05 | 05

Maksymalna redukcja emisji bezpośrednich

Wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego

Kluczowe inicjatywy
w 2021 r

Zarządzanie

Huty KGHM ze znakiem
Copper Mark

Środowisko

KGHM otwiera Kwaterę Południową

Środowisko

Program BATAs

Pracownicy

Bezpieczeństwo pracy

Wyniki wyszukiwania