Nasze wartości

mask

Wartości KGHM łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań.

KGHM to firma z 60-letnimi tradycjami, działająca w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga – wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, zakładzie przeróbczym czy też w hucie, w Polsce, czy na innych szerokościach geograficznych. KGHM buduje swoją globalną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju. Wszystkie wartości muszą współwystępować ze sobą, co prezentuje poniższy schemat:

Wartości KGHM Polska Miedź S.A.

Zasady postępowania odnoszące się do wartości, opracowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Bezpieczeństwo w Spółce zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości:

 1. Życie i zdrowie pracowników jest priorytetem.
 2. Środowisko naturalne jest szanowane, w szczególności jego zasoby, które eksploatowane są w sposób odpowiedzialny.
 3. Spółka ma na uwadze społeczności lokalne, wśród których działa i z którymi prowadzi dialog.
 4. KGHM Polska Miedź S.A. stawia na ciągłość i stabilność funkcjonowania.

Osiąganie wyników z myślą o długofalowym sukcesie KGHM:

 1. Stawianie ambitnych celów i nieustanny rozwój.
 2. Wychodzenie z inicjatywą i podejmowanie dodatkowego wysiłku na rzecz KGHM.
 3. Rzetelna praca z wykorzystaniem właściwych narzędzi.

Wszyscy Pracownicy Spółki są współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec interesariuszy:

 1. Działanie w sposób transparentny i uczciwy, z zachowaniem standardów określonych w Kodeksie Etyki.
 2. Odpowiedzialność za decyzje, zobowiązania i ciągły, stabilny rozwój.
 3. Budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi i społecznymi.

W przemyślany sposób w Spółce podejmowane są nowe wyzwania:

 1. Pracownicy są odważni, stale stawiają czoło nowym wyzwaniom.
 2. Podejmowane są odważne decyzje i stale poszukiwane nowe, innowacyjne rozwiązania.

Współdziałanie jest podstawą osiągania sukcesów w Spółce:

 1. Realizowana jest praca zespołowa.
 2. W dyskusji szanowane są poglądy innych.
 3. Wykorzystywane są talenty i doświadczenie pracowników.
 4. Różnorodność, w tym wielokulturowość, jest wartością.

Wyniki wyszukiwania