Wyniki finansowe pozostałych segmentów

mask

Spółki ujęte w pozostałych segmentach to podmioty o bardzo zróżnicowanych przedmiotach działalności. Wśród nich są spółki wspierające główny ciąg technologiczny oraz takie które mają charakter inwestycji kapitałowych bądź pełnią ważną rolę w realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. W segmencie zostały ponadto umieszczone fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych oraz ich spółki portfelowe (w tym tworzące Polską Grupę Uzdrowisk).

Wyniki finansowe pozostałych segmentów (przed korektami konsolidacyjnymi)

  2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody ze sprzedaży 10 329 7 881 +31,1 2 839 2 506 2 612 2 372
w tym od klientów zewnętrznych 2 468 1 926 +28,1 686 589 633 560
Zysk/strata netto ze sprzedaży (39) (96) (59,4) (76) 18 28 (9)
ZYSK/STRATA NETTO (140) (37) ×3,8 (217) 12 52 13
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (258) (241) +7,1 (67) (65) (64) (62)
Skorygowana EBITDA* 346 211 +64,0 118 83 93 52
*Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej.

W 2021 roku w pozostałych segmentach odnotowano stratę netto, przed uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, w wysokości 140 mln PLN, co stanowi pogorszenie w relacji do 2020 roku o 103 mln PLN (strata netto za 2020 r. wyniosła 37 mln PLN). Istotne pogorszenie wyniku netto wynika głównie z odpisów na utratę wartości majątku spółek: Energetyka Sp. z o.o. oraz WPEC S.A. (wpływ na wynik na sprzedaży w kwocie 129 mln PLN) oraz odpisów z tytułu utraty wartości udziałów spółki WPEC S.A. w wysokości 106 mln PLN. Jednocześnie dokonano odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów spółki CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. w kwocie 20 mln PLN.

Dobra praktyka

KGHM z Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Międzynarodowy Sukces

W listopadzie 2021 roku, KGHM otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Międzynarodowy Sukces – wyróżnienie z rąk Andrzeja Dudy odebrał, podczas gali w Rzeszowie Marcin Chludziński, prezes miedziowego giganta. Firmę uhonorowano m.in. za promocję pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Kategoria Międzynarodowy Sukces dotyczy przedsiębiorstw lub instytucji, które osiągają trwały wzrost, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu i stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. Kandydaturę miedziowej Spółki do nagrody zgłosił Związek Pracodawców Polska Miedź.

– Nie waham się powiedzieć, że to rok bardzo dobry dla KGHM. Utrzymujemy się w czołówce koncernów z branży wydobywczej na świecie. Po raz pierwszy w historii pół miliarda złotych popłynęło do Polski wprost z naszych zagranicznych aktywów, w tym przede wszystkim z kopalni Sierra Gorda. Sięgamy po nowe technologie i odważnie podejmujemy wyzwania związane z transformacją. To efekt ciężkiej pracy całej załogi. Królujemy w rankingach, utrzymujemy i wzmacniamy solidną wartość Grupy. Nie zamierzamy w tym maratonie nikomu oddać koszulki lidera. Przed nami nowe projekty, w tym małe reaktory jądrowe. Nagroda Prezydenta potwierdza nasz istotny, pozytywny wpływ zarówno na Polską, jak i światową gospodarkę – Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Kandydaturę miedziowej Spółki do nagrody zgłosił Związek Pracodawców Polska Miedź. W uzasadnieniu organizacja podkreślała, że „KGHM prowadząc działalność biznesową na czterech kontynentach jest znakomitym ambasadorem polskiej gospodarki. Wiedza i współdziałanie, zrównoważony rozwój oraz CSR – to biznesowe filary, dzięki którym firma osiągnęła międzynarodowy sukces”.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest przez Głowę Państwa raz do roku. Stanowi ona cenne i prestiżowe wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowo-badawczych. Nagrodą uhonorowane zostają przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. Nagroda przyznawana jest również zespołom badawczym oraz jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Wyniki wyszukiwania