Ochrona powietrza

mask

KGHM Polska Miedź S.A. prowadząc swoją podstawową działalność czuje odpowiedzialność za otaczające środowisko, w tym za stan jakości powietrza.

Wieloletnie inwestycje w tym obszarze mają swoje odzwierciedlenie w obniżaniu kluczowych dla prowadzonej działalności emisji do powietrza, co pokazano na poniższych wykresach i w ich opisach:

Emisja pyłu z produkcji górniczej w g/t rudy

Emisje pyłów z produkcji górniczej, pomimo rosnącego wydobycia, są w KGHM Polska Miedź S.A. konsekwentnie obniżane. Ciągłe obniżanie emisji z podziemnej produkcji górniczej możliwe jest dzięki odpowiedniej organizacji procesu wydobycia oraz wymianie spalinowych maszyn i urządzeń górniczych na maszyny oraz urządzenia niskoemisyjne bądź z napędem elektrycznym. Emisje pyłowe z procesu wzbogacania zostały skutecznie ograniczone już w latach osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie projekty mają na celu dalszą hermetyzację procesu oraz zmniejszenie emisji niezorganizowanych. Wszystkie te zabiegi doprowadziły do 70% spadku w 2021 roku emisji pyłu z produkcji górniczej w porównaniu do 2010 roku.

Emisja pyłu z produkcji hutniczej w g/t miedzi elektrolitycznej

Emisje pyłów z produkcji hutniczej miedzi mogą zawierać metale i związki metali. Konsekwentne stosowanie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) doprowadziło w KGHM Polska Miedź S.A. do 79% spadku w 2021 roku emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do 2010 roku. Głównym kierunkiem ograniczania emisji do środowiska, rozpoczętym w latach 90-tych XX wieku, było zastosowanie do większości emisji zorganizowanych najnowocześniejszej technologii oczyszczania. Obecnie projekty mają na celu doskonalenie technik oczyszczania, dalszą hermetyzację procesów oraz zmniejszenie emisji niezorganizowanych. W zakresie redukcji emisji pyłów Spółka osiągnęła już bardzo wiele dzięki ciągłemu doskonaleniu technik oczyszczania i praktycznie wyczerpała możliwości techniczne redukcji emisji. Dalsze postępy związane ograniczeniem emisji będą szczególnym wyzwaniem na najbliższą przyszłość. Konieczne będzie opracowanie innowacyjnych technologii i pokonanie nowych barier technicznych.

Emisja SO2 w kg/t miedzi elektrolitycznej

Obok miedzi, siarka jest jednym z głównych składników koncentratów miedzi. Powstający podczas wytopu koncentratów gazowy dwutlenek siarki jest w instalacjach kwasu siarkowego przekształcany do kwasu siarkowego. W porównaniu międzynarodowym, KGHM jest pionierem w redukcji emisji dwutlenku siarki: emisja na tonę wyprodukowanej miedzi została zredukowana do około 2 gramów na tonę miedzi elektrolitycznej tj. o około 72% w porównaniu do 2010 roku.

Wyniki wyszukiwania