System Zarządzania Energią (SZE) w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Energetyka Sp. z o.o.

mask

W 2017 roku w Jednostce Dominującej oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. wdrożony został SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE), zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012. Przeprowadzony we wrześniu 2020 r. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Spółce Energetyka Sp. z o.o. audyt recertyfikujący potwierdził, że KGHM dostosował swój System Zarządzania Energią do zgodności z wymaganiami nowego wydania normy PN-EN ISO 50001:2018. Przeprowadzony w czerwcu 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. pierwszy Audyt Nadzoru potwierdził, że system jest ciągle doskonalony, a wynik energetyczny jest poprawiany. Na podstawie oceny zespołu audytorów Jednostki Certyfikującej UDT CERT stwierdzono, że System Zarządzania Energią KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. jest zdolny do osiągania zamierzonych wyników i jego certyfikat został utrzymany.

Efektem wdrożenia SZE jest uniknięcie kosztów audytów energetycznych, których obowiązek wykonania, w przypadku braku Systemu Zarządzania Energią, nakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej. Kolejnym rezultatem funkcjonowania SZE jest możliwość systemowego doskonalenia procesu zarządzania energią oraz procesu poprawy wyniku energetycznego KGHM, co w roku 2020 zaowocowało oszczędnością energii w wysokości 26,9 GWh.

Funkcjonowanie SZE służy również zmniejszeniu kosztów związanych z zakupem oraz zużyciem mediów energetycznych, w tym kosztów zakupu praw do emisji CO2 uzyskiwanych dzięki zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Naszym zamiarem jest podnoszenie kompetencji naszej kadry, uzyskiwanie w kolejnych latach dalszych oszczędności oraz, co najważniejsze, poprzez wdrożenie standardów i doskonalenie procedur, poprawa bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

26,9
GWh
oszczędności energii w roku 2020 w wyniku doskonalenia procesu zarządzania

Wyniki wyszukiwania