Nasz model biznesowy

GRI:[ ]
mask

Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej KGHM – KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, jest spółką akcyjną, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestru KRS 000023302.

W 2021 roku w skład wielooddziałowego przedsiębiorstwa Spółki, działającego jako KGHM Polska Miedź S.A., wchodziła Centrala Spółki i 10 Oddziałów, co przedstawia poniższy schemat:

Struktura organizacyjna Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Grupa Kapitałowa jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą i posiada geograficznie zdywersyfikowane portfolio projektów górniczych. Jej model biznesowy podzielony jest na 7 obszarów, (co pokazano na poniższym schemacie), poprzez które Grupa Kapitałowa zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów:

  • 102-9

Model biznesowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki wyszukiwania