Wartości wybranych wskaźników GRI Standards obrazujące działania w sferze zagadnień pracowniczych i społecznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź i w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

mask
  • 102-8

Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby) na dzień 31.12 danego roku
2021 2020
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Suma 33 965 18 601 33 526 18 529
  • 401-1

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

 

 

Liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Liczba nowozatrudnionych pracowników Procent nowozatrudnionych pracowników
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Przyjęcia: 2021 33 965 18 601 3 550 96 10,45% 0,52%
2020 33 526 18 529 2 898 1 022 8,64 % 5,52 %
 

 

 

 

Liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Procent odejść pracowników
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Odejścia: 2021 33 965 18 601 3 176 80 9,35% 0,43%
2020 33 526 18 529 3 183 1 031 9,49 % 5,56 %
  • 403-9

Liczba wypadków związanych z pracą, wg płci:

2021 2020
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 51 321 1 164 64 361 3 210
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych 0 3 0 2 0 3 0 3
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 2 11 0 4 0 4 0 3
Liczba wypadków lekkich (incydentów) 49 307 1 158 64 354 3 204
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 372 165 425 213
  • 404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

2021 2020
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych 670 087 461 098 395 309 326 817
Liczba pracowników 33 965 18 601 33 526 18 529
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 19,73 24,79 11,80 17,60
  • 203-1

Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2021 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych, z podziałem na obszary

Lp. DZIEDZINA Darowizny
Kwota przyznana PLN Liczba projektów/liczba osób fizycznych
DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI 19 676 423,56 312
1. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 5 648 459,77 70
2. NAUKA I EDUKACJA 2 442 618,60 43
3. SPORT I REKREACJA 2 273 347,00 65
4. KULTURA I TRADYCJE 9 311 998,19 134
DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 993 101,10 116
1. OCHRONA ZDROWIA 983 101,10 115
2. POMOC SPOŁECZNA 10 000,00 1
ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN 20 669 524,66 PLN

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie

http://www.fundacjakghm.pl/

Wyniki wyszukiwania