mask

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali szlachetnych) zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce.

Kluczowe aktywo zagraniczne – kopalnia Sierra Gorda, będąca wspólnym przedsięwzięciem KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation, (od lutego 2022 r. wspólne przedsięwzięcie KGHM INTERNATIONAL LTD. i South32), zlokalizowana jest w Chile. Ponadto, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się projekt górniczy w fazie przedoperacyjnej (Victoria), jak i inne projekty eksploracyjne.

Główne aktywa Grupy Kapitałowej zobrazowane są na poniższym schemacie:

Lokalizacja aktywów produkcyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dobra praktyka

KGHM największą kopalnią srebra na świecie

KGHM zajął pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” w rankingu World Silver Survey 2022. Z kolei w kategorii „największych producentów srebra” – polski gigant – znalazł się na drugiej pozycji.

Produkcja srebra w KGHM

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku istnieje Wydział Metali Szlachetnych. Powstał specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne – srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg.

Właściwości srebra:

 • w przyrodzie srebro jest rzadko spotykane jako czysty metal – występuje najczęściej w postaci związków z rudami miedzi, ołowiu, cynku i złota
 • ma unikatowe właściwości fizyczne – jest ciągliwe i kowalne, o lśniącym połysku
 • ma największą przewodność elektryczną i cieplną
 • cechuje się najjaśniejszą barwą
 • już w starożytności było cenione jako metal szlachetny do wyrobu biżuterii i jako waluta
 • obecnie srebro używane jest m. in. do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, taśm i paneli filmowych, luster, instrumentów muzycznych
 • dzięki właściwościom bakteriobójczym znalazło nawet zastosowanie w medycynie – do wyrobu narzędzi chirurgicznych i lekarstw.

Grupa Kapitałowa KGHM w 2021 roku wyprodukowała 1 366 ton srebra.

 

 

 

 

 

Polska

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Kopalnia ZG Polkowice-Sieroszowice położona jest na Dolnym Śląsku na zachód od granic miasta Polkowice. Obecnie prowadzi eksploatację złoża w obrębie czterech obszarów górniczych: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. W obszarze górniczym „Sieroszowice”, ponad serią miedzionośną, występują też bogate pokłady soli kamiennej.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca Srebro, ołów, sól kamienna, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2021 r. 195,4 tys. Mg

Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu, z zastosowaniem techniki strzałowej. Aktualna zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi około 12 mln t rudy rocznie.

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Kopalnia ZG Rudna jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Eksploatuje złoże rud miedzi w obszarach górniczych „Rudna” oraz w części obszarów górniczych „Sieroszowice”, „Lubin-Małomice” i „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.
Głębokość zalegania eksploatowanego aktualnie złoża wynosi od 844 do 1250 m. Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną, z zastosowaniem techniki strzałowej. Obecna, średnia zdolność produkcyjna wynosi około 12 mln t rudy rocznie.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca srebro, ołów, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2021 r. 175,7 tys. Mg

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska  

Kopalnia ZG Lubin zlokalizowana jest w Polsce na Dolnym Śląsku na północny-zachód od granic miasta Lubina. Eksploatuje złoże rud miedzi w obszarze górniczym „Lubin-Małomice” na głębokości od 550 do 1006 m.
Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną w filarze ochronnym ustanowionym dla miasta Lubina, z zastosowaniem techniki strzałowej.
Aktualna zdolność produkcyjna kopalni wynosi około 8,4 mln t rudy rocznie.

Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca srebro, ołów, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2021 r. 71,6 tys. Mg

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Kompleks zakładów hutniczych z lokalizacją w Głogowie, obejmujący dwa ciągi do przetopu koncentratów miedzi w oparciu o jednostadialny zawiesinowy przetop koncentratów bezpośrednio do miedzi blister. Oprócz miedzi elektrolitycznej Oddział HM Głogów produkuje ołów surowy (około 30 tys. t rocznie), srebro (około 1400 t), złoto (około 2 t) oraz kwas siarkowy (ponad 500 tys. t).
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty surowcowa
Produkt końcowy miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2021 r. 455,5 tys. t

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Huta zlokalizowana w Legnicy o aktualnej zdolności produkcyjnej rzędu 120 tys. t miedzi elektrolitycznej. Eksploatowana od lat 50-tych XX wieku w oparciu o proces szybowy. Huta oprócz miedzi elektrolitycznej produkuje również ołów rafinowany w ilości około 30 tys. t rocznie, a także kwas siarkowy – około 100 tys. t, siarczan miedzi oraz siarczan niklu.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty surowcowa
Produkt końcowy miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2021 r. 122,1 tys. t

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Walcownia Miedzi Cedynia zlokalizowana w okolicach Orska swoją produkcję opiera na miedzi katodowej pochodzącej z HM Głogów oraz z HM Legnica. Podstawowym produktem HM Cedynia jest walcówka miedziana otrzymywana na linii Contirod produkowana w ilości około 265 tys. t rocznie oraz drut z miedzi beztlenowej produkowany w ilości około 18 tys. t rocznie na linii UPCAST, w tym druty z miedzi beztlenowej z dodatkiem Ag.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty przetwórcza
Produkt końcowy walcówka miedziana, druty z miedzi beztlenowej
Produkcja w 2021 r. 264,3 tys. t walcówki miedzianej i 17,6 tys. t drutów z miedzi beztlenowej

 

 

 

 

 

Stany Zjednoczone

Lokalizacja Nevada, USA Kopalnia zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie Nevada, około 11 km na zachód od Ely (około 400 km na północ od Las Vegas), w paśmie górskim Egan, na średniej wysokości 2130 m n.p.m., w pobliżu autostrady nr 50.
Kopalnia obejmuje 3 duże wyrobiska: Liberty, Tripp-Veteran oraz Ruth. Obecnie eksploatowane jest wyrobisko Ruth. Wydobyta za pomocą konwencjonalnych metod ruda siarczkowa jest następnie przerabiana w zakładzie przeróbki na koncentrat miedzi i złota oraz osobno koncentrat molibdenu.
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca złoto i molibden
Typ złoża porfirowe / skarnowe
Produkt końcowy koncentrat miedzi i złota, koncentrat molibdenu
Produkcja płatnej miedzi w 2021 r. 53,7 tys. t

Lokalizacja Arizona, USA Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w regionie górniczym Miami-Globe, w stanie Arizona na poziomie 1 300 m n.p.m. Otoczenie kopalni to górzysty, pustynny teren.
Wydobycie rudy miedzi z kopalni Carlota odbywa się konwencjonalnymi metodami typowymi dla kopalń odkrywkowych metali, tj. urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych i transportu urobku z wykorzystaniem wozów odstawczych. W 2018 r. wznowiono produkcję w obszarze Eder South, natomiast w 2021 r. rozpoczęto eksploatację górniczą w obszarze Eder North.
Przeróbka rudy tlenkowej ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod.
Decyzją z dnia 17 września 2020 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdził przeznaczenie kopalni Carlota do zbycia. Kopalnia Carlota, począwszy od 30 czerwca 2021 r., ujmowana jest jako aktywo przeznaczone do zbycia. Trwa proces zbycia kopalni.
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Typ złoża porfirowe
Produkt końcowy katody miedziane
Produkcja płatnej miedzi w 2021 r. 5,4 tys. T

 

 

 

 

 

Kanada

Lokalizacja Sudbury, Ontario, Kanada Zagłębie Sudbury położone jest w środkowym Ontario w Kanadzie, około 400 km na północ od Toronto. KGHM INTERNATIONAL LTD. posiada tam szereg aktywów, jednak eksploatacja górnicza od kwietnia 2019 r. odbywa się wyłącznie z kopalni podziemnej McCreedy West, z racji faktu, że w stan Care & Maintenance przeszła kopalnia Morrison / Levack. Eksploatacja prowadzona jest przy pomocy technik górniczych uzależnionych od geometrii złoża – głównie jest to zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z podsadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry oraz z wydzielaniem podpoziomów. Całość pozyskiwanej rudy miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale.
Własność 100% KGHM  INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i złota
Typ złoża spągowe (footwall) / kontaktowe Ni
Produkt końcowy ruda miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi
Produkcja płatnej miedzi w 2021 r. 1,9 tys. t

Lokalizacja Zagłębie Sudbury, Ontario, Kanada Projekt zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. W 2002 r. nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. Obecny scenariusz rozwoju projektu zakłada udostępnienie złoża przez 2 szyby (szyb eksploatacyjny oraz szyb wentylacyjny). Przeprowadzone dotychczas prace eksploracyjne potwierdzają ciągłość oraz charakterystykę mineralizacji do poziomu około 2200 m poniżej poziomu terenu. Na podstawie przeprowadzonych prac analitycznych w 2017 r., obecny bazowy scenariusz zakłada dwie fazy rozwoju projektu Victoria obejmujące głębienie pierwszego szybu przy jednoczesnym wykonaniu dodatkowych prac eksploracyjnych, a następnie głębienie szybu produkcyjnego.
W 2021 r. na podstawie wykonanych prac eksploracyjnych przekategoryzowano około 6 mln t zasobów rudy projektu do wyższej kategorii rozpoznania (z kategorii Inferred do Indicated). Ponadto prace skupiały się na przygotowaniu fundamentów pod budynek nadszybia, budowie składowiska PAG, przygotowaniu terenu parkingu oraz budowie stacji oczyszczania wody.
Własność 100% KGHM

INTERNATIONAL LTD.

Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedziowo-niklowa
Metale towarzyszące złoto, platyna i pallad
Czas życia kopalni 14 lat
Produkt końcowy ruda miedzi, niklu i metali szlachetnych
Prognozowana produkcja roczna 16 tys. t Ni, 18 tys. t Cu

Lokalizacja Kamloops, Kolumbia Brytyjska, Kanada Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości 400 km na północny-wschód od Vancouver w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Projekt zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Do roku 2016 prowadzono prace nad Studium Wykonalności projektu, określające wstępne warunki ekonomiczne przedsięwzięcia.
W grudniu 2017 r. Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax. W czerwcu 2018 r. rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska. Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych.
W związku z nieprzyznaniem Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate), w 2021 r. kontynuowano prace związane głównie z monitoringiem oraz zabezpieczeniem terenu projektu zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
Własność KGHM INTERNATIONAL LTD. 80%; Abacus Mining and Exploration Inc. 20%
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Metale towarzyszące metale szlachetne (złoto i srebro)
Czas życia kopalni 19 lat
Produkt końcowy koncentrat miedzi
Prognozowana produkcja roczna 53 tys. t Cu, 114 tys. oz Au

 

 

 

 

 

Chile

Lokalizacja Region II, Chile Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, na obszarze administracyjnym Sierra Gorda w regionie Antofagasta, na północy Chile około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. Kopalnia położona jest na poziomie 1 700 m n.p.m., w odległości 4 km od miejscowości Sierra Gorda.
Kopalnia Sierra Gorda 1 lipca 2015 r. rozpoczęła produkcję komercyjną (od tego momentu sporządza sprawozdanie z zysków lub strat z działalności). Wydobycie rudy obejmuje urabianie jej za pomocą materiałów wybuchowych, załadunek oraz transport rudy wozami odstawczymi do zakładu przeróbczego, gdzie następnie poddawana jest procesom kruszenia i mielenia.
Produktem końcowym procesu zakładu przeróbczego Sierra Gorda jest koncentrat miedzi oraz koncentrat molibdenu.
Własność* 55% KGHM INTERNATIONAL LTD,

45% SMM SIERRA GORDA INVERSIONES LIMITADA, w tym odpowiednio:

-Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (31,5%)

-Sumitomo Corporation (13,5%)

Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Metale towarzyszące molibden, złoto
Czas życia kopalni 23 lata dla obecnego złoża w oparciu o I fazę inwestycji wraz z działaniem usuwania wąskich gardeł. Dodatkowo istnieje możliwość wydłużenia eksploatacji z uwzględnieniem nowych złóż
Produkt końcowy koncentrat miedzi, koncentrat molibdenu
Produkcja płatna w 2021 r. 189,8 tys. t miedzi w koncentracie, 14,9 mln funtów molibdenu w koncentracie – dane dla 100%, udział KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 55%

* W 2021 r. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation podjęły  decyzję o sprzedaży całości przysługujących im udziałów w spółce joint venture Sierra Gorda SCM na rzecz australijskiej grupy górniczej South32. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zdecydował o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce Sierra Gorda SCM. W pierwszym kwartale 2022 r. nastąpiło przeniesienie udziałów należących do Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation na rzecz South32.

W 2021 r. kontynuowano działania mające na celu ograniczenie wpływu negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez wdrożone środki bezpieczeństwa. Sierra Gorda koncentrowała się na implementacji programu optymalizacyjnego zorientowanego na poprawę pracy kopalni, zakładu przeróbczego, infrastruktury oraz zbiornika odpadów poflotacyjnych.

Podjęte działania przyczyniły się do zwiększonego średniorocznego dziennego wolumenu przerobu rudy siarczkowej kopalni z bazowego poziomu 110 tys. t rudy dziennie do poziomu 129 tys. t rudy dziennie. W dalszym ciągu kopalnia Sierra Gorda ukierunkowana jest na zwiększanie efektywności kosztowej oraz operacyjnej zakładu.

W 2021 r. podpisano umowę transferu projektu Oxide ze struktur KGHM Chile SpA do Sierra Gorda SCM. Kontynuowano także działania przygotowawcze do kolejnych etapów rozwoju projektu, polegające m.in. rozpoczęciu prac związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej.  Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie tlenkowej rudy miedzi Sierra Gorda na hałdzie permanentnej oraz produkcję wysokiej jakości katod miedzi w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW) o zdolności produkcyjnej ok. 30 tys. t/rok. Obecnie większość zasobów rudy tlenkowej planowanych do przerobu została wydobyta i zdeponowana w pobliżu lokalizacji przyszłego zakładu.

Lokalizacja Region Antofagasta, Chile Kopalnia jest zlokalizowana na pustynnym obszarze w północnym Chile, w dystrykcie Altamira, blisko południowej granicy regionu Antofagasta, w pobliżu drogi publicznej łączącej kopalnię z autostradą Pan-American.
Wydobycie prowadzone jest konwencjonalnymi metodami odkrywkowymi. Przeróbka rudy tlenkowej ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod.
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni odkrywkowa
Typ złoża IOCG (typ złoża zawierający żelazo, miedź i złoto)
Produkt końcowy katody miedziane
Produkcja płatnej miedzi w 2021 r 10,7 tys. t

Kopalnia Franke, począwszy od 30 czerwca 2021 r., ujmowana była jako aktywo przeznaczone do zbycia.

26 kwietnia 2022 roku spółki zależne KGHM International Ltd., tj. Franke Holdings Ltd. oraz Centenario Holdings Ltd. podpisały umowę zbycia 100% udziałów spółki Sociedad Contractual Minera Franke, będącej właścicielem kopalni Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas S.A.

Pozostałe aktywa

Na przestrzeni ostatnich lat, w grupie spółek krajowych, nie zachodziły istotne zmiany w strukturze głównych aktywów. Nadal z punktu widzenia zabezpieczenia pracy ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., istotne są spółki krajowe działające głównie na jego rzecz, w tym m.in.:

 • PeBeKa S.A. – wykonawca robót górniczych,
 • KGHM ZANAM S.A. – dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • KGHM Metraco S.A. – dostawca złomów miedzi,
 • „Energetyka” sp. z o.o. – spółka zabezpiecza część potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A.

Inwestycje w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych pełnią rolę w zarządzaniu wybranymi aktywami non core. Znaczącą część aktywów Funduszy stanowią inwestycje z obszaru szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym Polska Grupa Uzdrowisk. Ponadto po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia:

 • w dniu 21 lutego 2022 r. KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz), którego właścicielem 100% Certyfikatów Inwestycyjnych jest KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: KGHM), zbył na rzecz Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. wszystkie posiadane bezpośrednio udziały spółki Interferie Medical SPA sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy , tj. 41.309 udziałów stanowiących 67,37% udziałów w kapitale zakładowym i taki sam procent głosów w zgromadzeniu wspólników. Właścicielem pozostałych 32,63% udziałów w kapitale zakładowym spółki Interferie Medical SPA sp. z o.o. była spółka pośrednia Funduszu – INTERFERIE S.A.
 • w dniu 28 lutego 2022 r., w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. (dalej: Spółka), ogłoszonego przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., spółki portfelowe Funduszu: Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. oraz Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o., zbyły wszystkie posiadane akcje spółki, tj. łącznie 10 152 625 akcji, stanowiących 69,71 % w kapitale zakładowym i uprawniające do takiego samego procenta głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

W wyniku powyższego, KGHM ani żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM nie posiada już akcji ani udziałów w spółkach: INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA sp. z o.o.

Ponadto, wśród spółek zagranicznych, pod marką DMC Mining Services, funkcjonuje grupa spółek DMC Mining Services Ltd., FNX Mining Company Inc. (oddział DMC), Raise Boring Mining Services S.A. de C.V. (od 11 lutego 2022 r. działająca pod zmienioną nazwą DMC Mining Services Mexico, S.A. de C.V.), DMC Mining Services Corporation, DMC Mining Services Colombia S.A.S., DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Chile SpA, które świadczą usługi w zakresie głębienia szybów, robót przygotowawczych, budowy naziemnych i podziemnych obiektów kopalń, wiertnictwa górniczego, drążenia tuneli na potrzeby budownictwa ogólnego oraz usług inżynieryjnych.

Pod względem wysokości zaangażowanego kapitału, istotną inwestycję stanowią akcje spółki TAURON Polska Energia S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2021 r. udział KGHM Polska Miedź S.A. w kapitale TAURON Polska Energia S.A. wynosił 10,39%. Wartość posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. akcji TAURON Polska Energia S.A. wyniosła 483 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania