Zarządzanie chemikaliami

mask

KGHM Polska Miedź S.A., jako jedna z wiodących firm produkujących metale nieżelazne w Europie, stosuje zasady odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami, wprowadzone przez unijne rozporządzenia REACH i CLP.

KGHM Polska Miedź S.A. z powodzeniem wdrożył w swojej działalności system REACH, czyniąc to w celu zachowania zgodności z rozporządzeniem REACH i zapewnienia ciągłości dostaw produktów Spółki do swoich klientów. Uczynił z niego także część swojej codziennej działalności. Spółka w ramach sytemu REACH zarejestrowała w Europejskiej Agencji Chemikaliów wszystkie substancje wprowadzane do obrotu. W ramach strategii wdrażania REACH KGHM Polska Miedź S.A. stał się członkiem kilku konsorcjów REACH, które zarządzają procesem rejestracji substancji i półproduktów wchodzących w skład konsorcjum. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecnie członkiem sześciu konsorcjów ds. substancji REACH:

  • Konsorcjum Miedzi REACH,
  • Europejskiej Federacji Metali Szlachetnych,
  • Konsorcjum Ołowiu REACH,
  • Konsorcjum Niklu REACH,
  • Konsorcjum Selenu i Telluru REACH,
  • Konsorcjum Związków Miedzi REACH.

W 2021 roku konsorcja pracowały nad aktualizacją dokumentacji rejestracyjnych dla substancji i półproduktów uwzględniających najnowsze wyniki badań oraz najnowsze wytyczne Europejskiej Agencji Chemikaliów. W ramach konsorcjów prowadzono działania w obszarze klasyfikacji zharmonizowanej dla miedzi, ołowiu i srebra, procedury udzielania zezwoleń dla ołowiu, właściwości endokrynnych miedzi oraz dopuszczalnych stężeń ołowiu i miedzi w środowisku pracy. W związku z przedstawioną w październiku 2020 roku „Strategią UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Komisja Europejska rozpoczęła przegląd rozporządzeń REACH i CLP. Konsorcja, wraz ze stowarzyszeniem Eurometaux, analizują założenia zmian rozporządzeń oraz aktywnie uczestniczą w szerokich konsultacjach w tym zakresie. Celem nowej strategii w zakresie chemikaliów jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska, zawartego w Europejskim Zielonym Ładzie. Nowa strategia niesie ze sobą wiele wyzwań i jest szeroko komentowana w całej Europie.

W 2021 roku koszty Spółki na rzecz współpracy z konsorcjami wyniosły 154 tys. EUR. Główną pozycję stanowiła opłata na rzecz Europejskiej Federacji Metali Szlachetnych, związana z badaniami srebra metalicznego i aktualizacją dokumentacji rejestracyjnych.

Z uwagi na zmieniające się wymogi rozporządzenia REACH Spółka aktualizowała karty charakterystyk substancji, które następnie przekazywane są klientom.

Wyniki wyszukiwania