9.1.2 Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Istotne nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Segment operacyjny Opis Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Wartość brutto Odpisy z tytułu utraty wartości Wartość
brutto
Odpisy z tytułu utraty wartości
KGHM INTERNATIONAL LTD. Nakłady związane z pracami eksploracyjnymi, głównie w ramach projektu Victoria położonego w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie  

1 838

 

768

 

1 666

 

711

KGHM INTERNATIONAL  LTD. Nakłady związane z pracami eksploracyjnymi w ramach projektu Ajax 661  661 609 609

Wyniki wyszukiwania