2.6 Główni klienci

mask

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz w okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie zrealizowano przychodów przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania