2.5 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021 do 31.12.2021 od 01.01.2020
do 31.12.2020
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych Dane skonsolidowane Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. Korekty konsolidacyjne
Polska 5 896 11 9 966 (11) (8 254) 7 608 5 680
Austria 428 29 457 182
Belgia 17 12 29 62
Bułgaria 36 5 41 19
Czechy 1 804 24 1 828 1 435
Dania 43 1 44 20
Estonia 19 1 20 18
Francja 790 4 794 640
Hiszpania 49 2 (49) 2 244
Holandia 3 87 1 (87) 4 2
Litwa 2 10 12
Niemcy 3 702 2 85 (2) 3 787 3 155
Rumunia 255 3 258 179
Słowacja 123 17 140 98
Słowenia 147 3 150 73
Szwecja 19 37 56 53
Węgry 1 123 6 1 129 693
Wielka Brytania 1 283 7 1 290 2 255
Włochy 1 999 23 2 022 1 118
Australia 1 020 1 020 843
Chile 202 573 (573) (1) 201 34
Chiny 2 875 1 283 2 768 (2 768) 4 158 3 388
Indie 28 (28) 1
Japonia 1 138 879 (879) 139 61
Kanada 16 519 (8) 527 473
Korea Południowa 54 4 147 (147) 58 150
Norwegia 15 15 14
Rosja 31 (5) 26 29
Stany Zjednoczone Ameryki 1 361 892 9 (1) 2 261 1 140
Szwajcaria 589 1 590 715
Turcja 123 7 130 92
Wietnam 336 336 95
Filipiny 4 87 91 159
Malezja 47 47 46
Brazylia 8 41 (41) 8 4
Tajwan 220
Tajlandia 463 463 186
Pozostałe kraje 32 30 62 56
RAZEM 24 618 3 125 4 585 10 329 (4 585) (8 269) 29 803 23 632
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.

Wyniki wyszukiwania