12.9 Wynagrodzenie członków kluczowego personelu kierowniczego

mask

od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN) Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Wynagrodzenia po okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy Łączne dochody
Członkowie Zarządu pełniący funkcję na 31 grudnia 2021 
Marcin Chludziński 01.01-31.12 2 220 2 220 
Adam Bugajczuk 01.01-31.12 1 886 1 886 
Paweł Gruza 01.01-31.12 1 881 1 881 
Andrzej Kensbok 16.04-31.12 698 698 
Marek Pietrzak 26.10-31.12 177 177 
Dariusz Świderski 15.05-31.12 603 603 
Członkowie Zarządu niepełniący funkcji na 31 grudnia 2021 
Katarzyna Kreczmańska – Gigol 01.01 – 15.04 1 193 475 1 668 
Radosław Stach 01.01 – 15.04 1 189 41 1 230 
RAZEM  9 847  –  516  10 363 

od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN) Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Wynagrodzenia po okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy Łączne dochody
Członkowie Zarządu pełniący funkcję na 31 grudnia 2020 
Marcin Chludziński 01.01-31.12 1 807 1 807
Adam Bugajczuk 01.01-31.12 1 667 1 667
Paweł Gruza 01.01-31.12 1 668 1 668
Katarzyna Kreczmańska – Gigol 01.01-31.12 1 693 1 693
Radosław Stach 01.01 – 31.12 1 680 1 680
RAZEM  8 515  –  –  8 515 

od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
(w tys. PLN)
Okres pełnienia funkcji Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji Łączne dochody
Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2021 
Agnieszka Winnik -Kalemba 01.01-31.12 142 142
Katarzyna Krupa 06.07-31.12 66 66
Jarosław Janas 01.01-31.12 136 136
Józef Czyczerski 01.01-31.12 186 136 322
Przemysław Darowski 01.01-31.12 104 136 240
Robert Kaleta 06.07-31.12 66 66
Andrzej Kisielewicz 01.01-31.12 144 144
Bartosz Piechota 01.01-31.12 136 136
Bogusław Szarek 01.01-31.12 265 136 401
Członkowie Rady Nadzorczej niepełniący funkcji na 31 grudnia 2021 
Katarzyna Lewandowska 01.01-20.04 42 42
Marek Pietrzak 01.01 – 25.10 111 111
RAZEM  555  1 251  1 806 

od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
(w tys. PLN)
Okres pełnienia funkcji Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji Łączne dochody
Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2020 
Andrzej Kisielewicz 01.01-31.12 142 142
Katarzyna Lewandowska 19.06-31.12 69 69
Jarosław Janas 01.01-31.12 129 129
Józef Czyczerski 01.01-31.12 144 129 273
Przemysław Darowski 26.11-31.12 88 12 100
Bartosz Piechota 01.01-31.12 129 129
Marek Pietrzak 01.01-31.12 129 129
Bogusław Szarek 01.01-31.12 231 129 360
Agnieszka Winnik -Kalemba 01.01-31.12 129 129
Członkowie Rady Nadzorczej  niepełniący funkcji na 31 grudnia 2020
Leszek Banaszak 01.01 – 19.06 61 61
Ireneusz Pasis 01.01 – 03.08 120 76 196
RAZEM  583  1 134  1 717 

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze członków pozostałego kluczowego personelu kierowniczego (w tys. PLN)  3 934 2 653

Na podstawie definicji kluczowego personelu kierowniczego zgodnie z MSR 24 oraz analizy uprawnień i zakresu odpowiedzialności członków organów zarządczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z dokumentów korporacyjnych oraz umów o zarządzanie, za pozostały kluczowy personel kierowniczy Grupy Kapitałowej uznano członków Rady Dyrektorów KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Prezesa Zarządu KGHM INTERNATIONAL LTD. 

Wyniki wyszukiwania