12.7 Struktura zatrudnienia

mask

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 10 618 10 527
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 22 884 22 800
Razem (w przeliczeniu na pełne etaty)  33 502  33 327 

Wyniki wyszukiwania